Vervangende zorg (respijtzorg)

Geeft u mantelzorg aan bijvoorbeeld uw kind, partner, ouder of andere naaste? Dan komt u misschien in aanmerking voor respijtzorg (vervangende zorg). Respijtzorg betekent dat iemand de zorg even van u overneemt. Bijvoorbeeld als u op vakantie gaat, of als de belasting te zwaar is. Soms is structurele vervangende zorg mogelijk, u heeft dan bijvoorbeeld één of twee dagen per week geen zorgtaken omdat degene voor wie u zorgt bijvoorbeeld naar een dagopvang gaat.

Respijtzorg is bedoeld om u als mantelzorger te ontlasten, zodat u de zorgtaken beter kunt volhouden. Vormen opvang buitenshuis, zoals dagopvang of logeeropvang. Hulp thuis, bijvoorbeeld begeleiding of persoonlijke zorg. Het kan gaan om professionele zorg, maar ook vrijwilligerszorg.

Onder welke regelingen valt respijtzorg?
Professionele respijtzorg kan worden vergoed door de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar. Gemeente: als de zorgvrager zelf jeugdhulp of Wmo-ondersteuning krijgt. Vraag uw gemeente naar de mogelijkheden. Zorgkantoor: als de zorgvrager zelf langdurige, intensieve zorg krijgt vanuit de Wlz. Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk binnen de aanvullende verzekering.

Respijtzorg kan ook uit een persoonsgebonden budget (pgb) betaald worden. Onze medewerkers helpen u graag bij het aanvragen van respijtzorg bij de Gemeente en/of Zorgkantoor.