Dag/logeer opvang

Heeft uw kind een beperking en veel zorg en aandacht van u nodig? Heeft u  of de rest van uw gezin  soms rust nodig? Dan is dagopvang of logeeropvang voor uw kind misschien een oplossing.

Wij bieden dagopvang en/of logeeropvang

  • voor jongeren met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking.
  • voor kinderen met ADHD en/of autisme.
  • Wij bieden  een duidelijke structuur, vaste regels en een vast dagprogramma.
  • Wij maken gebruik van verschillende methodieken en worden ondersteund door een HBO opgeleide casemanagers jeugdzorg.
  • Zij stelt samen met u en uw kind het zorgplan op en heeft voortdurend contact met u en andere zorgdisciplines om kwalitatieve zorg voor uw kind te waarborgen.