Wat is een klacht?

Zorghuis Namaste probeert zorg van goede kwaliteit te leveren. Helaas gaat er soms wel iets mis of lopen de zaken niet zoals u het had verwacht. Het kan dan zo zijn, dat er een klacht ontstaat. Bij veel mensen heeft klagen een negatieve klank. Het wordt al gauw gezien als zeuren of mopperen. Dat is jammer. Want het uiten van een klacht kan juist bijdragen tot het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening.

Wat is een klacht?
Een klacht wordt vaak gezien als een groot en langdurig conflict. Dit willen wij juist voorkomen. Graag horen wij vroegtijdig van u wat u vindt dat zorghuis Namaste niet goed doet. Ook als uw klacht nog ‘klein’ is, hopen we dat u naar ons toekomt om het met ons te bespreken. Dan kan direct gezocht worden naar een oplossing en hoeven klachten niet opgekropt te worden of over te gaan in een conflictsituatie.

 

Wie kunnen klachten indienen?
Cliënten/of diens wettelijke vertegenwoordigers  die op welke manier ook gebruik maken van Zorghuis Namaste.

 

Hoe kunt u omgaan met een klacht?

A. U kunt uw klacht bespreken met de betrokkene(n).
B. U kunt uw klacht indienen op ons kantoor. Dit kan per post of e-mail.

 

Contactgegevens kantoor
Zorghuis Namaste
T.a.v. Coördinator klachtenbehandeling
Schotslaan 32

9561 TD Ter Apel

E-mail: info@zorghuisnamaste.nl (o.v.v: klacht)

Of via het klachtenformulier op onze website.